Mette en Nynke

Mette en Nynke hebben elkaar gevonden in dezelfde toekomstdroom:  een compleet moderne huisartsenpraktijk in een nieuwe stadswijk aan de Waal in Nijmegen. Hierbij hebben wij ook een visie op hoe huisartsenzorg er uit moet zien nu en in de toekomst.

Visie Huisartsenpraktijk Waalfront
Huisartsenpraktijk Waalfront wil zorg bieden aan een groeiende wijk op een persoonlijke en toekomstgerichte manier. We streven naar een open, eerlijke en toegankelijke huisartsenpraktijk met een compleet zorgaanbod en aandacht voor de patiënt. In onze praktijk zal ook veel aandacht zijn voor duurzaamheid en samenwerking met/stimulering van lokale initiatieven.