Op woensdag 3 november zullen wij de vaccinaties voor de griepprik en de pneumokokken gaan geven. Dit zal zijn tussen 15:30 – 17:00 en van 18:00 – 19:30

Doelgroep pneumokokkenvaccinatie 2021:
Bestemd voor mensen van 69 tot en met 73 jaar. U komt in aanmerking voor deze vaccinatie als u geboren bent tussen 1-1-1948  en  31-12-1952.

Extra doelgroepen 2021:
De gezondheidsraad heeft op 20-09-2021 een nieuw advies gegeven. In het advies zijn extra doelgroepen benoemd die baat hebben bij de griepvaccinatie, zoals zwangere vrouwen en ex-covid patiënten met longschade.

Aangezien het advies aan de vooravond van de vaccinatiecampagne is gepubliceerd, is het niet mogelijk deze nieuwe indicaties mee te nemen in de campagne van 2021.

Mocht u in een van deze doelgroepen vallen dan vragen wij om contact op te nemen met de praktijk, dit kan telefonisch of per mail.

Griep- en/of pneumokokkenvaccinatie in combinatie met een Covid-19 vaccinatie:
Het advies is om de covid-19-vaccinatie minimaal 7 dagen ná of 14 dagen vóór de griep- en of pneumokokkenvaccinatie te plannen om zo bijwerkingen goed uit elkaar te kunnen houden. Wij zullen ons griep- en/of pneumokokkenvaccinatie spreekuur hier niet op aanpassen. Patiënten worden gevraagd hier zelf rekening mee te houden bij het plannen van de afspraak voor de Covid-19-vaccinatie.